search mail EN

Sürdürülebilirlik Raporu

İdeallerimiz, Girişimlerimiz

İşimizi daha sürdürülebilir hale getirmek hiç bitmeyen bir projedir. Çünkü yaptığımız işi her zaman geliştirebileceğimize inanıyoruz. İşimize yeni perspektiflerden bakmak ve çevresel ayak izimizi azaltmak için yeni fikirlerden ve teknolojiden yararlanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Temel girişimlerimiz dört önemli idealden doğar:

İdeal 1: Tek Bir Ortak Amaç

Tek bir şirket fark yaratabilir. Birden fazla şirket ise daha büyük bir fark yaratır. Çalışanlardan nihai kullanıcılara kadar tüm tedarik zincirini ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya teşvik edeceğiz: Bir Ecofil. Gezegenimiz için.

İdeal 2: Sorumluluk ve Adanmışlık

Bu sadece ürün veya süreçle ilgili değildir. Bu, geri vermek de dahil olmak üzere doğru olanı yapmaya tamamen kendini adamakla ilgilidir. Topluluklarımıza. Ve gelecek nesiller için gezegenimizin korunmasına yardımcı olan kuruluşlara.

İnsan Hakları Politikası

İdeal 3: Sürdürülebilir Tekstil Çözümleri

Tepar, şirketimizin uzun vadeli çevresel ayak izini azaltarak sürekli olarak yenilikçi, uygun fiyatlı tekstil çözümleri geliştirmeye ve ticarileştirmeye devam edecek.

Çevresel Politika

İdeal 4: Dürüstlük ve Sahicilik

Bizlere büyük bir sorumluluk emanet edildi. Dolayısıyla güven her şeyden önemli. Tepar doğru şeyleri, doğru şekilde yapacaktır. Gerçek ve şeffaf sürdürülebilir tekstil çözümleri sunarak.

Tepar İnsan Hakları Politikası

Tepar ve bağlı ortaklıkları (burada toplu olarak "Tepar" olarak anılacaktır) faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda kararlıdır. Tepar İnsan Hakları Politikası, Güvenlik ve Sağlık, Çevresel Yönetim, Etik Davranış ve İnsana Saygı temel değerlerimize dayanmaktadır. Bu Politika; Etik İş Davranış Politikası Beyanımız, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamız ve kurumsal uyum programlarımız ile birlikte çalışır ve bunları destekler.

İşimizi, insan haklarının korunmasını destekleyen ve buna saygı duyan etik ve sorumlu bir şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz. Bizler, 1935 tarihli Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası'nda yer alan toplu sözleşme hakkı da dahil olmak üzere ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kabul ediyoruz. İşlerini benzer şekilde yürütmeyi amaçlayan ortakları belirlemek ve onlarla iş yapmak için çalışacağız.

Bu Politikaya ve yürürlükteki yasalara uymak, bizim adımıza hareket eden her çalışanın, tedarikçinin, satıcının ve yüklenicinin sorumluluğundadır ve istihdamlarının veya sözleşmelerinin bir koşuludur. Her bir işletmedeki yönetim, çalışanları, bu Politikayı ve yürürlükteki tüm yasaları anlamaları ve bunlara uymaları için eğitmek, yetiştirmek ve motive etmekle yükümlüdür.

Çocuk İşçiliği, Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti

Tepar, hiçbir küresel faaliyetlerinde ve tesisinde çocuk işçi veya zorla işçi çalıştırılmasına, köleliğe veya insan ticaretine müsamaha göstermez. Çocukların sömürülmesine, kabul edilemez derecede tehlikeli işlerde çalıştırılmalarına veya herhangi bir işçinin insan ticaretine konu edilmesine, fiziksel olarak cezalandırılmasına, istismar edilmesine veya zorla çalıştırılmasına müsamaha göstermeyiz. Birlikte iş yaptığımız tüm tedarikçi, satıcı ve yüklenicilerin de aynı standartlara uymasını bekleriz. Bu Politikada belirtilen ilkelerin ihlal edildiğinin Tepar tarafından öğrenilmesi ve akabinde düzeltilmemesi durumunda, iş ilişkisine son veririz.

Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, 16 yaşından küçük olan herkes için Birleşmiş Milletler'in "çocuk" tanımını kullanırız.

Ücretler

Tepar, yasal olarak gerekli olan ücretleri veya ücret yasasının bulunmadığı yerlerde yerel endüstri standardını karşılayan veya aşan ücretleri öder.

Çalışma Saatleri

Tepar, çalışma saatleriyle ilgili olarak yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal yasalara ve endüstri uygulamalarına uyar.

Taciz ve Şiddet

Tepar, tacizden uzak bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Tacizin hiçbir türüne müsamaha gösterilmez.