search mail EN

Tepar'ın Sürdürülebilirlik Manifestosu

Tepar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde, kendimizi sürdürülebilirliğe ve çevresel etkimizi azaltmaya adadık. Eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenerek gezegenimiz ve gezegenimizde yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratabileceğimize inanıyoruz. Sürdürülebilirlik manifestomuz aşağıdaki yol gösterici ilkeleri kapsamaktadır:

Atıkları En Aza İndirmek: Üretimden paketleme ve nakliyeye kadar işimizin tüm alanlarında atıkları en aza indirmek için çalışıyoruz. Mümkün olan her yerde geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerin kullanımına öncelik veriyor ve aktif olarak genel atık ayak izimizi azaltmanın yollarını araştırıyoruz.

Enerji Verimliliği: İşletme genelinde enerji tüketimimizi azaltmaya ve enerji verimliliğini teşvik etmeye kararlıyız. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veriyoruz ve sürekli olarak enerji verimliliğimizi artırmanın ve karbon ayak izimizi azaltmanın yollarını arıyoruz.

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı: Sorumlu kaynak kullanımına inanıyoruz ve kendimizi ürünlerimizde sürdürülebilir malzemeler kullanmaya adadık. Yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre üzerinde düşük etkiye sahip malzemelere öncelik veriyoruz ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü paylaştıklarından emin olmak için tedarikçilerimizle yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz.

Toplum Katılımı: Sürdürülebilirliğin kolektif bir çaba olduğuna ve daha iyi bir gelecek yaratmak için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Yerel toplumlarımızla etkileşim halindeyiz ve sürdürülebilirlik anlayışını ve çevre bilincini arttıran girişimleri destekliyoruz.

Sürekli İyileştirme: Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı sürekli geliştirme ve çevresel etkimizi azaltma sözlerimizi tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefler belirliyor, bu hedeflere yönelik ilerlememizi ölçüyor ve iyileştirme alanlarını belirlemek için uygulamalarımızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Bu ilkeleri takip ederek çevre üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğimize ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek oluşturabileceğimize inanıyoruz.