search mail EN

İş Teklifleri

Bir teklif sunarken şu adımları izliyoruz:

  • İşe alım yöneticisi ve İK, işin şartları ve koşulları üzerinde mutabakata varırlar.
  • Adayın sahip olması beklenen akademik ve mesleki yeterlilikler belirlenir.
  • Gerektiğinde adaylar için uygunluk kontrolleri yapılır.
  • Adayın açık izni alındıktan sonra, mevcut ve önceki işverenlerle temasa geçilerek referanslar kontrol edilir.
  • Yasal olarak çalışma vizesinin gerekli olduğu durumlarda, adayın çalışma iznine ve/veya çalışma hakkına sahip olup olmadığını kontrol ederiz.
  • Ayrıca, gerektiğinde uyuşturucu testi de dahil olmak üzere tıbbi rapor belgesi talep etmekteyiz.

Başarılı adaylara iş teklifinde bulunuyoruz.